Magyar értelmező szótár, amelyben a pontos és könnyen érthető meghatározások része minden fogalom, jelentés, szóhasználati példamondat, a helyesírás és a szó eredete.

Apátia szó jelentése

apátia (főnév)

1. Lélektan: Lelki fásultság, érzéketlenség. Egy személy egykedvű, minden benyomással szemben közömbös, kóros lelkiállapota.

Ha valaki apátiában van, akkor nem tesz semmit. A hírtől letaglózott ember tehetetlen apátiát érez.


2. Átvitt értelemben: Emberi közösségben ernyedt közönyösség, cselekvésre képtelen fásultság.

A rabságba esettek csoportja egykedvű apátiában várja sorsát. A kudarc hatására apátia lett úrrá a csapaton.


3. Filozófia: Lelki nyugalom a sztoikus filozófiában, amely a lélek szenvedés és szenvedélyek iránti közömbössége.

Az embernek apátiára kell törekednie. A filozófus szerint az apátia a megoldás az emberi szenvedésre.


Eredet [apátia < latin: apathia (közöny) < görög: apatheia (szenvtelenség, érzéketlenség) < a- (-talan) + pathosz (érzés)]

Figyelem! A szó összes jelentésének leírását, ami még 7 szót tartalmaz, az előfizetéses WikiSzótár.hu-ban érheted el.

 WikiSzótár.hu előfizetés

WikiSzótár.hu: az online magyar értelmező szótár (meghatározások, jelentések, példák, eredetek, szinonimák, szócikkek, fogalmak, szóhasználat, nyelvtan)